top of page

Robot Everywhere Demo Day

好高興能夠參與由香港科技園公司舉行嘅「Robot Everywhere」計劃,計劃透過開出多個物業管理面對嘅挑戰,令本地同海外嘅機械人公司提供園區清潔及巡邏的自動化方案,以提升園區的營運效率及安全。而今日舉行嘅示範日亦都完滿結束,吸引到唔少業界人士嚟參觀,分享科技應用嘅知識同經驗。

今次我哋有份參與計劃嘅機械人包括有:4合1室內清潔機械人CC1、能夠喺戶外進行大範圍垃圾偵察同清潔嘅S320、機身纖巧靈活能夠喺室內進行保安工作嘅APV-S、以及能夠喺戶外極端天氣下進行大範圍巡邏同監察嘅AIMO301。

今次嘅活動除咗能夠令我哋展示各種機械人應用方案,亦都增加咗業界對應用科技嘅認識同信心。期望將來能有更多嘅企業採用創新科技,提高設施管理營運效率,一同擴大創科應用層面。
Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page